Algemene voorwaarden voor domeinregistratie

Gedurende een periode van twaalf maanden levert Starteenwinkel.nl aan Opdrachtgever domeindiensten conform onderstaande afspraken:
– Alle genoemde bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW;
– De betaling geschiedt per 12 maanden vooruit door middel van iDEAL
– De overeenkomst wordt na twaalf maanden automatisch verlengd voor eenzelfde periode, tenzij er twee maanden voor het einde van de overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd;
– Starteenwinkel.nl verzorgt voor de duur van de overeenkomst de aanwezigheid op het internet van Opdrachtgever;
– Starteenwinkel.nl is vrij om specificaties van de gekozen dienst ten gunste van Opdrachtgever aan te passen;
– Opdrachtgever vrijwaart Starteenwinkel.nl van alle juridische claims met betrekking tot door Opdrachtgever geplaatste data.
– Starteenwinkel.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site van Opdrachtgever.
– Schade als gevolg van ondeskundig of illegaal handelen zijn voor rekening van Opdrachtgever;
– Starteenwinkel.nl houdt zich het recht voor om, indien dat door de wet geëist wordt, door Opdrachtgever geplaatste data in de eigen directory, zonder toestemming te verwijderen;
– Starteenwinkel.nl houdt zich het recht voor om bij wanprestatie van Opdrachtgever en na een schriftelijke waarschuwing, de site af te sluiten van het internet;
– Starteenwinkel.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld als de dienst niet bereikbaar is door stroomuitval, stroomstoring, onderhoud, vernieling, beschadiging aan de apparatuur en/of software, diefstal van de apparatuur en/of software en juridische kwesties.
– Middels ondertekening van deze overeenkomst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN)
– Op deze overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Starteenwinkel B.V. van toepassing. Deze kunt u vinden op onze website (www.starteenwinkel.nl) en worden op uw verzoek kosteloos toegezonden.