De AVG in een notendop

Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) – een term die je de laatste tijd waarschijnlijk veel hebt gehoord, maar wat is de invloed hiervan op een webwinkelier? En hoelang mag je als webwinkelier persoonsgegevens bewaren? De grootste veranderingen leggen wij graag in het kort aan je uit. 


AVG

De huidige wetgeving rondom de privacy voor persoonsgegevens gaat veranderen. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gaat vervangen worden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op 25 mei 2018 wordt deze nieuwe privacywet van kracht.


Bewaartermijnen
De AVG geeft geen concreet bewaartermijn aan waar je je als webwinkelier aan moet houden. Er is wel vermeld dat je als webwinkelier persoonsgegevens niet langer mag bewaren dan noodzakelijk. Wanneer dit voor jou bijvoorbeeld twee jaar is, dan moet je ook kunnen aangeven waarom je deze bewaartermijn hanteert. Een aantal bewaartermijnen staan wel vast. Bijvoorbeeld gegevens die voortvloeien uit een fiscale bewaarplicht, zoals loonbelastingverklaringen en debiteuren- en crediteurenadministratie, dien je zeven jaar te bewaren. Wanneer er sprake is van een wettelijke garantie op producten die je verkoopt, moet je ook de gegevens bewaren zolang als de wettelijke garantie voortduurt.


Recht van bezwaar
Als website- of webshophouder dien je de klant te informeren dat hij of zij bezwaar kan maken tegen het verdere gebruik van zijn of haar gegevens voor marketingdoeleinden. Hier moet je altijd gehoor aan geven, tenzij je gerechtvaardigde argumenten hebt die zwaarder wegen dan die van de klant.


Algemene voorwaarden en intern bewaarbeleid
Vermeld in de algemene voorwaarden hoe je als webwinkelier omgaat met gegevens en wat het bewaartermijn is. Daarnaast moet je een intern bewaarbeleid hebben als ondernemer, waarin de bewaartermijnen worden vastgelegd. Daarnaast moet het ook opgenomen worden in een verwerkingsregister.


Recht om vergeten te worden
Zodra er geen geldige reden meer is om de gegevens te bewaren, te verwerken of als de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt is er het recht van de consument om te vragen of zijn of haar gegevens verwijderd worden.


Bekijk voor alle informatie en uitzonderingen op regels Thuiswinkel.org.